Ukrainian Cancer Patients - Frequently asked questions and answers - Youth Cancer Europe (YCE)

Ukrainian Cancer Patients – Frequently asked questions and answers

❓  ДЕ можуть лікувати мій рак?
В: Якщо для вашого типу раку існує ефективна терапія, ви точно зможете лікувати його в одній із європейських країн. Оскільки в Україні наразі недоступна безперервна онкологічна допомога, окрім екстрених випадків, в будь-якій точці Європи зараз є більше шансів знайти лікування, ніж в Україні.  ⚠️  Першочергове завдання – потрапити в безпечне місце.

❓  Чи переведуть мене в онколікарню ОДРАЗУ, коли я перетну кордон?
Відповідь: Ні. Якщо ви не потребуєте невідкладної медичної допомоги (в цьому випадку вас негайно доставлять до лікарні швидкої допомоги, а не до онкологічного центру), може минути декілька днів, перш ніж вас запишуть на прийом до онколога.  ⚠️  Ось чому так важливо не їхати в останню хвилину, а варто робити це одразу, як тільки можете зробити це безпечно.

Чи потрібно мені мати підтвердження від онкологічного центру, що вони можуть мене прийняти, ДО ТОГО, як я покину Україну?
В: Ні. Ваша безпека найважливіша.  ⚠️  Будь ласка, не витрачайте дорогоцінний час, чекаючи, доки лікарня відповість вам.

Чи повинен я залишатися для лікування раку в тій країні, де я перетнув кордон?
Відповідь: Ні. Після того, як ви перетнете кордон і прибудете до безпечного місця, ваші документи перевірять, вам нададуть їжу та притулок, і ми можемо допомогти вам і направити вас до найбільш підходящого онкологічного центру в цій країні (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова) АБО ви можете проїхати транзитом через цю країну зеленими коридорами, спеціально створеними для українців (автомобілем, автобусом, потягом чи комерційними рейсами) і дістатися до бажаного пункту призначення.

❓  В яку країну мені поїхати?
Відповідь: Перше і найважливіше – ви маєте потрапити до БЕЗПЕЧНОЇ країни. Після того, як ви приїдете до першої безпечної країни, ви можете або пройти там лікування, або поїхати далі в іншу країну. Іноді потрібно багато днів, щоб отримати підтвердження з лікарень або щоб знайти найбільш підходящий центр, якщо у вас дуже рідкісна пухлина.  ⚠️  Будь ласка, не чекайте, доки увесь цей процес закінчиться, оскільки ви ризикуєте не мати можливості безпечно покинути Україну. Будь ласка, покиньте Україну якомога швидше, і коли ви будете в безпеці, ми зможемо обговорити з вами варіанти. Поки ви чекатимете, ви будете в безпеці в тимчасовому притулку або житлі.

❓  Чи доведеться мені платити за лікування раку?
Відповідь: Механізм тимчасового захисту Європейського Союзу (Директива Ради 2001/55/EC) надає захищений статус, подібний до статусу біженців, у будь-якій країні ЄС, на один рік з можливістю поновлення для всіх громадян України, які були змушені втекти від війни після 24 лютого. Цей статус включає право на проживання, доступ до житла та освіти для дітей, право на роботу та медичну допомогу.
Однак кожна країна має дещо різні внутрішні правила та процедури, і, ймовірно, чергу з власних громадян, які чекають діагностичних тестів та процедур через дворічні затримки, спричинені пандемією COVID.
Через це багато європейських організацій зрозуміли, що в деяких випадках можуть знадобитися власні витрати, і створили ФОНДИ НАДЗВИЧАЙНОЇ ДОПОМОГИ, щоб допомогти пацієнтам оплачувати їх. Хоча ми не можемо нічого обіцяти чи гарантувати, важливо знати про ці потенційні можливості допомоги, якщо це необхідно.
Ми можемо надати вам додаткову інформацію лише після того, як ви вирішите поїхати або якщо вже прибули до країни призначення.
⚠️  Будь ласка, не чекайте, поки у вас буде інформація з усіх країн і всіх можливих лікарень. Може знадобитися багато електронних листів, багато запитів, тож дорогоцінні дні можуть бути втрачені. Дістаньтесь до найближчої безпечної країни, і ми допоможемо вам звідти.

❓ WHERE can my cancer be treated?
A: If there is effective therapy available for your cancer, for sure you will be able to get it treated in one of the European countries. Since there is no continued oncology care currently available in the Ukraine, except for emergencies, anywhere in Europe right now there is a better chance for finding treatment, than inside Ukraine. ⚠️ The first priority is to get somewhere safe. 

❓ Will I be transferred to an oncology hospital IMMEDIATELY when I cross the border?
A: No. Unless you have a medical emergency, in which case you will be immediately taken to an emergency hospital, not a cancer centre, it might take days before you will be given an appointment to see an oncologist. ⚠️ This is why it’s so important not to leave in the last minute, but as soon as you can safely do so. 

❓ Do I need to have a confirmation from a cancer hospital that they can take me BEFORE I leave the Ukraine?
A: No. Your safety is the most important. ⚠️ Please do not waste precious time by waiting for a hospital to get back to you. 

❓ Do I have to stay for cancer treatment in the country where I crossed the border?
A: No. Once you crossed the border and arrived to safety, your papers will be checked, you will be given food and shelter and we can help you and direct you either to the most suitable oncology centre in that country (Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova) OR you can transit that country through green corridors specially arranged for Ukrainians (with car, bus, train or commercial flights) and get to your desired destination. 

➡️ If you already know which country you want to go to: we can help you recommend a hospital or can even put you in direct contact with a clinic or a doctor. 

➡️ If you don’t know which country you want to go to AND you are willing to go anywhere: we can discuss the best options for you and help you get advice from a specialist network dealing with your specific tumour type. 

❓ Which country should I go to?
A: The first and most important thing is for you to get to a SAFE country. Once you reach the first safe country, you can either get treatment there or travel further to another country. It sometimes takes many days to get confirmations from hospitals or to find the best centre if you have a very rare tumour. ⚠️ Please do not wait for this process, as you might risk not being able to safely leave the Ukraine. Please leave the Ukraine as soon as possible and once you are safe, we can discuss options with you. While you wait, you will be safe in a temporary shelter or housing. 

❓Will I have to pay for my cancer treatment?
A: The European Union’s temporary protection mechanism (Council Directive 2001/55/EC) grants a protected status similar to that of refugees, in any EU country, for a renewable period of one year for all Ukrainian citizens who had to flee the war after the 24th or February. These rights include residence, access to housing and education for children, the right to work and medical assistance. 

Each country, however, has slightly different internal rules and procedures, and presumably a backlog of their own citizens waiting for diagnostic tests and interventions due to two years of delays caused by the COVID pandemic. 

Because of this, many European organisations have realised that in some cases out-of-pocket costs might be required, and have set up EMERGENCY FUNDS for helping patients pay for these. While we cannot promise or guarantee anything, it’s important to be aware of these potential avenues of help if needed. 

We can only give you further information once you have decided or you have arrived in the country of your destination. 

⚠️ Please do not wait until you have information from all the countries and all possible hospitals. This takes many emails, many enquiries and many precious days might be lost. Get to the nearest safe country and we will help you from there.